นโยบายการใช้บริการอย่างเหมาะสม
eatigo ขอขอบคุณที่คุณได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านคนของเรา ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารนอกบ้านและประหยัดได้ในเวลาเดียวกัน! ร้านอาหารของเราซาบซึ้งในการสนับสนุนของคุณเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้เราสามารถนำข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมมามอบให้แก่คุณได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงใคร่ขอให้คุณปฏิบัติตามนโยบายการใช้บริการอย่างเหมาะสมของเรา (FUP)
ร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรของเรามอบข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมให้แก่คุณ โดยมีจำนวนที่นั่งจำกัด ในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ eatigo นโยบายการใช้บริการอย่างเหมาะสมฉบับนี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บางราย “เล่นกับระบบ” และส่งผลกระทบในทางลบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งหมด ส่วนผู้ที่ใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากนโยบายฉบับนี้เลย
FUP คืออะไร?
1. ไปใช้บริการให้ตรงเวลา
ส่วนลดของ eatigo ใช้ได้กับช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีจุดประสงค์ที่จะเติมเต็มที่นั่งในร้านในเวลาที่ทางร้านต้องการ หากคุณเดินทางไปถึงช้า ทางร้านอาจไม่สำรองโต๊ะไว้ให้ หรือหากคุณถึงเร็วกว่าเวลาที่จอง ทางร้านอาจขอให้คุณรอ ซึ่งก็เหมือนกับการโทรจองร้านอาหารโดยทั่วไป ให้ถือข้อตกลงนี้เป็นสำคัญไม่ว่าทางร้านจะมีโต๊ะว่างหรือไม่ก็ตาม
2. การสั่งอาหาร
ไม่จำเป็นต้องรีบรับประทานอาหาร ส่วนลดของ eatigo ครอบคลุมรายการอาหารทั้งหมดที่สั่งภายใน “ช่วงเวลาหมุนเวียน” ปกติของร้านอาหาร (เวลาที่ลูกค้าใช้ในร้านอาหารโดยทั่วไป) และบวกเพิ่มให้อีก 30 นาที อย่างไรก็ตาม เรามีข้อจำกัด หากสมาชิกร่วมโต๊ะของคุณคนใดคนหนึ่งมาช้ามากๆ หรือโต๊ะของคุณนั่งในร้านนานเกินไป ส่วนลดอาจไม่ครอบคลุมอาหารที่สั่งในภายหลัง
3. จำนวนผู้ใช้บริการ
ส่วนลดของ eatigo ใช้ได้กับจำนวนผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในการจองของคุณ และไม่เกินกว่านั้น หากจำนวนคนของคุณมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลการจองของคุณ ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทางออนไลน์ หากคุณไปถึงร้านอาหารโดยมีจำนวนคนมากกว่าที่ระบุไว้ในการจองของคุณ คุณอาจเสียสิทธิ์ทั้งการจองโต๊ะและส่วนลด ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ 2 ใบ คุณไม่สามารถไปขึ้นเครื่อง 4 คนโดยคาดหวังว่า ก) จะมีที่นั่งเหลือและ ข) จะมีตั๋วให้ซื้อเพิ่มเติมในราคาพิเศษเท่าเดิม
4. การรวมโต๊ะสำหรับการจองแยกครั้ง
ในกรณีที่คุณและเพื่อนทำการจองแยกกันต่างหาก แต่เป็นที่ร้านอาหารเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน และมีส่วนลดเท่ากัน การรวมโต๊ะของคุณและเพื่อนจะสามารถทำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางร้าน รวมทั้งการจัดที่นั่งและความจุของร้านด้วย แต่หากการจองทั้งสองมีช่วงเวลาและ/ หรือส่วนลดที่แตกต่างกัน จะไม่สามารถรวมโต๊ะได้
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
ส่วนลดของ eatigo ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ที่ร้านอาหารได้ในทุกกรณี ตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) โปรโมชั่นอื่นๆ จากทางร้าน โปรโมชั่นบัตรเครดิต ส่วนลดผู้สูงอายุ เมนูสำหรับเด็ก ส่วนลด อาหารชุดราคาพิเศษ ฯลฯ ซึ่งคุณคงทราบดีอยู่แล้ว
หากคุณประสบปัญหาใดๆ ที่ร้านอาหาร กรุณาติดต่อเราทาง แชทสด แทนการติดตามปัญหากับร้านอาหารโดยตรง
ขอบคุณที่ช่วยให้ eatigo ปรับปรุงบริการได้ดีขึ้น!