นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปรับปรุงล่าสุด: [02/02/2018]
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมการใช้บริการของบริษัท อีททิโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ยูอีเอ็น: 201320376เอช) (ต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ) ไม่ว่าโดยบริษัทเอง หรือผ่านบริษัทย่อย ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อีททิโกเว็บไซต์ หรือโมบายไซต์ (คือ www.eatigo.com) (“อีททิโกไซต์”) หรือโมบายแอปพลิเคชั่น (“โมบายแอป”) (อีททิโกไซต์ โมบายแอป และบริการที่เสนอและ/หรือจัดให้ ต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ”)
เมื่อมีการใช้บริการในทุกรูปแบบ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือไม่) ท่านยอมรับว่าได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งได้ทุกเมื่อ ท่านเข้าใจว่าการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เปลี่ยนแปลง เพื่อความชัดเจน นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับผู้ค้าของเราเช่นกัน (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ในฐานะผู้ใช้บริการ และ/หรือเจ้าของบัญชี (ตามที่กำหนดด้านล่าง)
หากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดูฉบับปรับปรุงได้ ที่นี่. การตรวจสอบและทบทวนหน้านี้เป็นประจำทำเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อมูลที่อาจมีการเก็บ ใช้ (และภายใต้เหตุการ ณ์ใด) และอาจมีการแบ่งปันกับบุคคลอื่นหรือไม่ (ถ้ามี)
หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสำคัญ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบโดยการแจ้งบนไซต์อีททิโกและ/หรือโมบายแอป หรืออีเมล์ถึงท่านตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านใดไว้ และตามที่เราเห็นสมควร เรากำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงใดเป็นเรื่องสำคัญโดยใช้ดุลยพินิจของเราฝ่ายเดียวเท่านั้น
เรามุ่งมั่นคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และเราหวังว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในเรื่องการดำเนินการด้านข้อมูลอย่างเป็นธรรม และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทำให้ท่านมั่นใจที่จะใช้บริการของเรา
1. เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และบริการของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดการใช้บริการของเรา (หรือ “ข้อกำหนด” ซึ่งดูได้ที่นี่) และการใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดดังกล่าว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่เราเก็บและได้รับจากท่านระหว่างการใช้บริการของท่าน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ตามที่กำหนดด้านล่าง) เราจึงแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บและ/หรือการใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์ โมบายไซต์ โมบายแอปพลิเคชั่น และ/หรือแอปพลิเคชั่นอื่นใดที่ท่านอาจสามารถเข้าถึงได้จากบริการดังกล่าว (ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา บริการ หรือลิงก์เนื้อหา) หรือเว็บไซต์หรือโมบายไซต์ใดๆ ของผู้ค้าหรือกิจการในเครือของเรา ซึ่งแต่ละรายอาจมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเก็บข้อมูล การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลที่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ในขณะที่ท่านอาจใช้บริการ (หรือบางส่วนของบริการ) โดยไม่ลงทะเบียนได้ เนื้อหาและบริการหลายแบบบนอีททิโกไซต์หรือโมบายแอปต้องมีการลงทะเบียน
ท่านมีความรับผิดชอบเรื่องความถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้กับเรา ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อข้อมูลที่ท่านได้รับเมื่อใช้บริการ ความสามารถของเราในการติดต่อท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และที่มีความสำคัญกับประสิทธิภาพของการบริการและการรับประโยชน์ของท่าน
2. ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บจากท่าน
"ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด อายุ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี ข้อมูลเครดิตการ์ดและที่อยู่ของท่าน
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงสิ่งเหล่านี้
a. รายละเอียดบัญชีโซเชียล มีเดียของท่าน (เช่น เพศ วันเกิด อาชีพ และ/หรือสถานที่) ถ้าบัญชีดังกล่าวใดๆ เชื่อมต่อกับแอปและ/หรือเว็บไซต์ของเรา และ
b. ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านหรือบุคคลอื่นใดๆ ให้ไว้เกี่ยวกับข้อกำหนดของบริการและ/หรือการใช้งานแอปและ/หรือเว็บไซต์ของท่าน
c. เมื่อท่านใช้ฟีเจอร์และฟังก์ชั่นใดๆ ของบริการ
d. เมื่อท่านเข้าเว็บอีททิโกหรือใช้โมบายแอป เรายังอาจได้รับและบันทึกข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเป็นครั้งคราว ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการเข้าชม (ตามที่กำหนดด้านล่าง) คุกกี้ เว็บบีคอนส์ และข้อมูลอื่นๆ และ
e. หากท่านติดต่อเรา เช่น สอบถามหรือแจ้งเรื่อง
หลังจากลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา ท่านอาจปรับปรุงรายละเอียดบัญชีของท่านได้โดยการเข้าสู่บัญชีของท่าน คลิกลิงก์ไปที่รายละเอียดบัญชีของท่าน และทำตามคำแนะนำ
เรายังอาจประมวลผลข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่าน เช่น
a. รายละเอียดบัญชีโซเชียล มีเดียของท่าน (เช่น เพศ วันเกิด อาชีพ และ/หรือสถานที่) ถ้าบัญชีดังกล่าวใดๆ เชื่อมต่อกับแอปและ/หรือเว็บไซต์ของเรา และ
b. ข้อมูลใดๆ ที่ท่านอาจส่งให้เราหรือผู้ค้าหรือกิจการในเครือของเรา ซึ่งใช้บริการ และ
c. ประวัติการใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานของท่านกับเราและ/หรือบุคคลอื่น
นอกจากนี้ ถ้าท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอีกท่านกับเรา ท่านยืนยันว่าท่านสามารถ
a. ยินยอมแทนบุคคลนั้นให้เก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น
b. รับการแจ้งใดๆ แทนบุคคลนั้น และ
c. รับประกันว่าท่านได้รับการยินยอมสำหรับเราจากบุคคลนั้น และมีสิทธิ์อนุญาตให้เราเก็บ จัดเก็บ และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น
แม้ว่าหากท่านไม่ลงทะเบียนสร้างบัญชี เราเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานอีททิโกไซต์ของเราดังต่อไปนี้
a. คุกกี้
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กส่งจากเว็บไซต์ไปที่บราวเซอร์ของท่านที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้มีการใช้ในหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดตามความสนใจและกิจกรรมของท่านเกี่ยวกับบริการ ประมาณการและรายงานขนาดของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าชม และทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริการ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านเพื่อแสดงความประสงค์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ถ้าท่านปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้ครบสมบูรณ์
ดังนั้นเราจึงใช้คุกกี้ในการมอบประสบการณ์ของท่านบนอีททิโกไซต์ตามความต้องการของท่าน เช่น หากรหัสผ่านของท่านมีการจัดเก็บไว้ผ่านคุกกี้ ท่านไม่ต้องเข้าสู่ระบบใหม่แต่ละครั้งที่เข้าใช้งานอีททิโกไซต์
เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้กับข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านที่ท่านให้ระหว่างการเข้าใช้งานอีททิโกไซต์ กิจการในเครือของเราบางรายยังใช้คุกกี้ในการให้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้งานอีททิโกไซต์ โมบายแอปและบริการของท่านแก่เรา เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือมีอำนาจควบคุมคุกกี้เหล่านี้ และดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ควบคุมการใช้งานคุกกี้เหล่านี้
b. เว็บ บีคอนส์
เว็บ บีคอนส์ คือ ไฟล์ภาพกราฟิกขนาดจิ๋วที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรืออีเมล์ที่ให้แสดงอยู่บนหน้าเว็บหรืออีเมล์ และส่งข้อมูลจากบราวเซอร์ของผู้ใช้กลับไปที่โฮมเซิร์ฟเวอร์
เราหรือบริษัทภายนอกที่ให้บริการติดตามการใช้งานของเรายังใช้เว็บ บีคอนส์ เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้งานอีททิโกไซต์และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณาที่ท่านเลือก และการใช้งานอีเมล์ โปรโมชั่นพิเศษ หรือจดหมายข่าวที่เราส่งให้ท่าน เว็บ บีคอนส์ของเราไม่ใช้ในการติดตามกิจกรรมของท่านนอกอีททิโกไซต์หรือโมบายแอป หรือของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณา
เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของท่านจากเว็บ บีคอนส์กับข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน เว้นแต่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นการตลาด หรือกิจกรรมคล้ายคลึงกันกับผู้ค้าและกิจการในเครือของเราถ้ามี
c. ข้อมูลการเข้าชม
เราติดตามและเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ และอื่นๆ เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือเข้าถึงอีททิโกไซต์หรือโมบายแอป: (1) อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“ไอพี”) แอดเดรส (2) โดเมน เซิร์ฟเวอร์ (3) ประเภทคอมพิวเตอร์ (4) ประเภทเว็บ บราวเซอร์ที่ใช้ (5) แหล่งอ้างอิงที่อาจส่งท่านมาที่อีททิโกไซต์หรือโมบายแอป และ (6) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของบราวเซอร์ของท่านและอีททิโกไซต์ (เรียกรวมกันว่า"ข้อมูลการเข้าชม").
เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากข้อมูลการเข้าชมกับข้อมูลส่วนตัว เมื่อคุณลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา
3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บ
a. การลงทะเบียนสร้างบัญชี
เราใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้เพื่อตอบคำถามของท่าน ให้บริการแก่ท่าน เสนอบริการของผู้ค้าของเรา และส่งอีเมล์ที่จำเป็นหรือที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจให้แก่ท่าน ท่านอาจเลือกไม่ให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา ซึ่งในกรณีเช่นนี้ท่านยังสามารถเข้าถึงและใช้บริการบางส่วนได้ แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการส่วนที่จำเป็นต้องมีข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน และโดยเฉพาะการลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา
b. การสอบถามข้อมูล
ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านติดต่อเรา เราอาจใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลของท่าน หรือข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเมื่อตอบคำถามของท่าน
c. อีเมล์จากเราถึงท่าน
เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อของท่านเพื่อส่งข้อมูลให้ท่านเมื่อจำเป็น ได้แก่ อีเมล์การยืนยันบัญชี และพร้อมกับการใช้บริการของท่าน ในบางกรณี เมื่อท่านคลิกลิงก์หรือโฆษณาในอีเมล์ บราวเซอร์ของท่านอาจเปลี่ยนเส้นทางไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ดำเนินการแทนเรา (ดูด้านล่าง) จดบันทึก หรือ "นับ" การตอบอีเมล์ของท่าน ก่อนเปลี่ยนบราวเซอร์ของท่านไปสุดทางที่เลือก กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่เห็นชัดสำหรับท่าน
d. การวิจัยตลาด
บางครั้งแผนกวิจัยตลาดของเรา หรือผู้รับจ้างหรือกิจการในเครือของเราทำในนามของเรา อาจทำวิจัยออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอีททิโกไซต์ โมบายแอป และบริการ ซึ่งอาจทำผ่านการเชิญทางอีเมล์ แบบสำรวจป๊อบอัพ การสนทนากลุ่มออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
เมื่อเข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าว เราอาจขอให้ท่านส่งข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีการนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย กรณีการสำรวจได้รับการสนับสนุนโดยกิจการในเครือหรือบุคคลภายนอก จะมีการรายงานข้อมูลภาพรวมสรุปผลการสำรวจให้ผู้สนับสนุน ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เก็บผ่านการวิจัยตลาดจะใช้โดยเรา กิจการในเครือ ผู้ให้บริการ และผู้รับจ้างของเรา และผู้รับช่วงและผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่ให้หรือขายแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือสามารถทำได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่รับคำตอบแบบสำรวจหรือการสัมภาษณ์กับบุคคลใดหากเราทราบว่าอายุต่ำกว่า 18 ปี
นอกจากการเก็บผลสำรวจจากผู้ใช้ของเราแล้ว อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ตอบจริงหรือช่วยให้ท่านกลับไปสู่หน้าที่ออกมาเพื่อตอบแบบสำรวจ หากท่านปิดกั้นคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าร่วมการสำรวจบางอย่างได้ อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการสำรวจกับคุณลักษณะการใช้งานของอีททิโกไซต์ของเรา ท่านจะได้รับแจ้งเมื่อเราต้องการใช้คุกกี้ในรูปแบบดังกล่าว และจะมีการขอความยินยอมจากท่านสำหรับคุกกี้เหล่านี้
e. ข้อคิดเห็นจากผู้ค้า
เราจะเก็บข้อคิดเห็นจากร้านอาหารและผู้ให้บริการด้านร้านอาหารของเรา (“ผู้ค้า”) เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและในทางกลับกัน เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและสิทธิ์ของผู้ค้า (รวมถึงบริษัทและ/หรือธุรกิจของผู้ค้า) เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณชน พนักงานร้านอาหารหรือบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันหรือยุติกิจกรรมที่เราเห็นว่าเป็น หรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้
4. ข้อมูลที่เก็บโดยบุคคลอื่น
เนื้อหาและบริการบางอย่างที่เสนอให้ท่านผ่านอีททิโกไซต์และโมบายแอปอยู่บนเว็บไซต์ที่ฝากไว้กับและดำเนินการโดยบริษัทอื่นนอกเหนือจากเราและกิจการในเครือของเรา ("เว็บไซต์อื่น") เราไม่เปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่ท่านควรรับรู้ว่าข้อมูลใดที่ท่านเปิดเผยเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ไม่ขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ ท่านควรพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวที่แจ้งไว้บนเว็บอื่นใดเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่เว็บไซต์อื่นเก็บและใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน
5. การโอนและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ข้อมูลที่เก็บจากท่านอาจมีการโอน จัดเก็บ และประมวลผลในประเทศใดๆ ที่เราดำเนินการอยู่ การที่ท่านใช้บริการ ท่านได้อนุญาตเราใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านในสิงคโปร์และประเทศอื่นที่เราดำเนินการอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านมีการโอนโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ปี พ.ศ. 2555 ของสิงคโปร์)
เรายังอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้อีกบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการรวมบริษัท การขายหรือการซื้อกิจการ ในกรณีนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลในการแจ้งท่านก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกโอนไปและกลายเป็นขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไป เราไม่ขาย ให้เช่า หรือค้าข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลเหล่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเรา และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายบนอีททิโกไซต์ และ/หรือโมบายแอป เราแบ่งปันข้อคิดเห็นเกี่ยวกับท่านที่มาจากผู้ค้าของเราและกับผู้ค้าอื่นที่คุณอาจไปรับประทานอาหารผ่านเราเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เป็นได้สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เรายังแบ่งปันข้อมูลบางประเภทที่เราเก็บจากท่านและเกี่ยวกับท่านจากกิจการในเครือและผู้ค้าของเราในทางที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการเข้าชมของท่านกับกิจการในเครือและผู้ค้าของเราและบุคคลอื่นที่ช่วยเราโดยการให้บริการหลัก (เช่น ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง การตลาด การส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประมวลผลข้อมูล บริการพื้นที่รับฝาก การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัย) และ/หรือโดยการสร้างบริการบางอย่างสำหรับผู้ใช้ กิจการในเครือ ผู้ค้าและบุคคลอื่นเหล่านี้มีข้อผูกพันตามหรือจำเป็นต้องสนับสนุนมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เปรียบเทียบได้ซึ่งแยกรายละเอียดไว้ในข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และพวกเขาจะใช้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่านในการดำเนินการตามข้อผูกพันและให้บริการเกี่ยวข้องแก่ท่าน (เช่น บริการร้านอาหาร) เพื่อความชัดเจน ท่านตกลงว่าผู้ค้าอาจ (โดยได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า) ใช้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับการทำการตลาดและ/หรือการส่งเสริมการขายของผู้ค้าเอง การใช้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ค้าจะยังคงเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และเกี่ยวข้องเสมอ (เช่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายข้อมูลส่วนตัวของสิงคโปร์ (2012))
6. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเราและกิจการในเครือจากความรับผิด ข้อร้องเรียน ค่าเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายที่เกิดจากการใช้บริการของท่าน (ได้แก่ อีททิโกไซต์และโมบายแอป) เราขอสงวนสิทธิ์ โดยใช้ดุลยพินิจของเราฝ่ายเดียวและเป็นค่าใช้จ่ายของท่าน ในการกระทำการปกป้องแต่ผู้เดียวและควบคุมเรื่องใดๆ ซึ่งขึ้นกับการชดเชยค่าเสียหายจากท่าน โดยท่านจะให้ความร่วมมือกับเราในการยืนยันคำให้การใดๆ ที่มี
7. การรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บเกี่ยวกับท่านถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านและปลอดภัย และมีเพียงเจ้าหนี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการรับและโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านส่งให้เราบนอีททิโกไซต์และ/หรือโมบายแอป อย่างไรก็ตาม และแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สามารถรับประกันได้ว่าปลอดภัย 100%
ท่านยังรับทราบและยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านป้องกันการเข้าถึงบัญชีและข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาติโดยการเลือกรหัสผ่านอย่างรอบคอบ และเก็บรหัสผ่านและบัญชีของท่านให้ปลอดภัย (เช่น ออกจากระบบหลังจากใช้บริการของเรา)
8. ติดต่อเรา
หากท่านต้องการขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือหากท่านต้องการเลิกรับอีเมล์จากเรา หรือหากท่านมีคำถาม ข้อร้องเรียน ความกังวล หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรายินดีให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของอีททิโก โดยส่งอีเมล์มาที่ dpo@eatigo.com หรือโดยติดต่อเราผ่านหน้าการสนับสนุนลูกค้าของเรา