แจ้งเตือน

are you sure

ไม่พบร้านอาหารที่ค้นหา

บริการลูกค้า

ขอความช่วยเหลือ
ศูนย์บริการของเรา
สามารถให้ความช่วยเหลือคุณ
ส่งมาที่!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัพเดตครั้งล่าสุด: 1 มกราคม 2557

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการเหล่านี้ ("เงื่อนไขการให้บริการ") จะควบคุมบัญชีของคุณใน อีททิโก.com และเว็บเวอร์ชันมือถือของ อีททิโก ("เว็บไซต์อีททิโก" หรือ "เว็บไซต์" ) และการใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ อีททิโก อีททิโก.com ดำเนินการโดยบริษัท อีททิโก International Pte จำกัด ("อีททิโก" "เรา" หรือ "ของเรา") และมีเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดของการให้บริการดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ได้รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวของ อีททิโก ทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์ โปรดอ่าน เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้อย่างระมัดระวัง โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ อีททิโก

อีททิโก ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเพิ่ม ลบหรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาที่เห็นสมควร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นคุณควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวเป็นครั้งคราว

 1. บัญชีผู้ใช้

  บัญชี ถ้าคุณสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะลงทะเบียน โดยการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และ ถูกต้องตามที่ อีททิโก กำหนดไว้ คุณต้องรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะ แจ้งให้ อีททิโก ทราบทันทีถึงการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ของบัญชีของคุณ หรือการละเมิดความปลอดภัยใดๆ อีททิโก จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากบุคคลอื่นใช้บัญชีใด ๆ ของคุณไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ทราบก็ตาม นอกจากนี้คุณจะต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย อีททิโก หรือบุคคลอื่น เนื่องจากผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่ใช้บัญชีอื่นของบุคคลอื่นไม่ว่าเวลาใด

  เนื้อหาของผู้ใช้ คุณรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ในการสร้างสรรค์ และ ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณส่งหรือมีผ่าน เว็บไซต์ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว) คุณให้ใบอนุญาตแบบไม่สิ้นสุด เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด ทั่วโลก ปลอดลิขสิทธิ์และไม่ผูกขาดแก่ อีททิโก ในการใช้ ทำสำเนา แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน แสดง ดัดแปลง แก้ไข สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ช่วงในเนื้อหาดังกล่าว หรือบางส่วนของ เนื้อหาดังกล่าวใด ๆ ในสื่อใด ๆ คุณรับรอง รับประกันและให้คำมั่นว่าเนื้อหา ใด ๆ ที่คุณให้ จะไม่รวมถึงสิ่งใด(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ เพลงหรือวิดีโอ) ที่คุณไม่ได้มีสิทธิที่จะให้ใบอนุญาตดังกล่าวแก่ อีททิโก

 2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  สำเนาของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ อีททิโก ที่ใช้กับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ โดย อีททิโก จะโพสต์บนเว็บไซต์ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้รวมนโยบายความเป็นส่วนตัว ของอีททิโก ทั้งหมด คุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณ (ไม่ว่าผ่านทางเว็บไซต์ อีททิโก , อีเมล์ , โทรศัพท์, หรือวิธีอื่น ๆ) รวบรวม จัดเก็บและ ประมวลผลอื่นๆ ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

 3. เนื้อหาในเว็บไซต์

  เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เป็นข้อความ กราฟิก ภาพ ซอฟต์แวร์ วิดีโอ และเสียง และอื่นๆที่ปรากฏบน เว็บไซต์หรือเว็บเวอร์ชันมือถือ("เนื้อหาในเว็บไซต์ ") ที่ครอบครองโดยหรือให้ใบอนุญาตแก่ อีททิโก และภายใต้ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ผู้ใช้จะไม่โพสต์ใหม่ เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาในเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ เว็บเวอร์ชันมือถืออื่น ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อีททิโก ผู้ใช้ไม่สามารถขาย หรือแจกจ่ายเนื้อหาในเว็บไซต์ให้แก่บุคคลที่สาม ดัดแปลงงานไปจากต้นแบบ หรือ ใช้ประโยชน์จากเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อีททิโก การขออนุญาตโพสต์ใหม่ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก จำหน่าย แจกจ่าย ดัดแปลงงานไปจากต้นแบบ หรือ ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์ โปรดส่งคำขอของคุณ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อเรา อีททิโก ไม่มีภาระหน้าที่ในการให้อนุญาตโพสต์ใหม่ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก จำหน่าย แจกจ่าย ดัดแปลงงานไปจากต้นแบบ หรือ ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ของ อีททิโก ทั้งหมดที่ครอบครองโดยหรือให้ใบอนุญาตแก่ อีททิโก และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อีททิโก

 4. การได้รับอนุญาต

  เว็บไซต์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจองคู่ค้าร้านอาหารรวมถึงส่วนลด คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ อาจเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งาน โหลดหรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ของ อีททิโก เสีย หรือยุ่งเกี่ยวกับการใช้งานใด ๆ ของบุคคลอื่นและ แหล่งที่ให้ความเพลิดเพลินของ เว็บไซต์ใด ๆ คุณจะไม่พยายามที่จะเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ แอคเคาท์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ของ อีททิโก โดยการแฮ็ครหัสผ่านหรือการทำเหมืองข้อมูล หรือวิธีการอื่นใด คุณจะไม่รับหรือพยายามรับเนื้อหา หรือข้อมูล ใด ๆ ด้วยวิธีการ ใด ๆ ที่ไม่ ทำโดยเจตนาที่มีบนเว็บไซต์ คุณจะไม่เชื่อมโยงไปยังส่วนใดๆ ของ เว็บไซต์ หากกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย หรือจะเป็นอันตรายต่อ อีททิโก หรือบุคคล อื่น ๆ นอกจากนี้ อีททิโก ขอสงวนสิทธิ์ ที่ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการปิดการใช้งานหรือยุติการใช้เว็บไซต์ของคุณ หรือการเชื่อมโยงใด ๆ ที่คุณทำกับเว็บไซต์หรือขอให้คุณดำเนินการดังกล่าว อีททิโก ขอสงวนสิทธิในเว็บไซต์ อีททิโก ที่เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มิได้อนุญาตโดยชัดแก่คุณ

 5. นโยบายการจอง บัตรเครดิตและการยกเลิก

  การจอง อีททิโก ให้โปรแกรมการจองแก่ลูกค้า แต่ไม่รับประกันการจองหรือส่วนลดของร้านอาหาร อีททิโก ไม่รับผิดชอบต่อการบริการ การมีสิทธิ์ หรือการยกเลิกร้านอาหารหรือการจองร้านอาหาร อีททิโก อาจยุติการใช้เว็บไซต์ของคุณและไม่ให้คุณจองต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและที่ดุลยพินิจของ อีททิโก การกระทำดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปลี่ยนเวลาหรือวันที่จองมากว่าห้าครั้ง การติดต่อคู่ค้าร้านอาหารของเราโดยตรงเพื่อพยายามเปลี่ยนเวลา วันที่หรือ ข้อมูลการจองอื่น ๆ มาร้านอาหารในเวลาหรือในจำนวนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการจองของคุณและขอส่วนลด ไม่สามารถยกเลิกการจองที่คุณไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วม ("ไม่แสดง") กระทำการฉ้อโกงใดๆที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของคุณในการจ่ายเงินร้านอาหารเต็มจำนวนสำหรับบริการที่ได้รับ

  บัตรเครดิต อีททิโก ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับบัตรเครดิตรวมทั้งระยะเวลาการหมดอายุ และ/หรือการแลกเครดิตได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  การยกเลิกการจอง การยกเลิกการจองที่ได้รับอนุญาตสามารถทำได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการจอง

 6. สัญลักษณ์ของ อีททิโก

  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ อีททิโก เป็นสินค้าลดราคา ไม่สามารถขอคืน และไม่มีมูลค่าเงินสด

 7. การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

  อีททิโก เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ถ้าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์ บนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของคุณ กรุณาติดต่อเรา พร้อมรายการดังต่อไปนี้

  ลายมือชื่อของผู้ครอบครองหรือผู้รับมอบอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด หมายเลขประจำตัวของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด

  การระบุข้อมูลที่เพียงพอจะช่วยให้ อีททิโก สามารถระบุตำแหน่งของเนื้อหาที่กล่าวหาว่าละเมิด ข้อมูลที่เพียงพอจะอนุญาตให้ อีททิโก สามารถติดต่อคุณ

  คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมายและ

  คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งถูกต้อง และ ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ คุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิที่กล่าวหาว่าละเมิด

  คุณรับทราบว่าถ้าคุณไม่สามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดของข้อนี้ การแจ้งของคุณจะเป็นโมฆะ สำหรับคำถาม ใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนนี้ หรือการส่งข้อร้องเรียนโปรดติดต่อ อีททิโก ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา

 8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ / เว็บมือถืออื่น ๆ

  เว็บไซต์อาจจะมีโฆษณาและ/ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ("เว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม") การเชื่อมโยง เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น อีททิโก ไม่รับรอง อนุมัติ หรือตรวจสอบความถูกต้องหรือความเป็นเจ้าของ ของข้อมูลที่มีอยู่ในโฆษณาหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณา บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และเข้าไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือติดตั้ง แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์หรือเว็บไซต์มือถือดังกล่าว จะถือว่าคุณกระทำที่ความเสี่ยงของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ อีททิโก คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้อีกต่อไปและคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขและนโยบายที่บังคับใช้ รวมทั้งความเป็นส่วนตัวและการ รวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าวที่คุณเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ อีททิโก หรือเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นใด ๆ ที่คุณ ใช้หรือติดตั้งจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเอง อีททิโก ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเว็บไซต์ใด ๆของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ อีททิโก จะไม่แสดงการผูกพันกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 9. ข้อจำกัดความรับผิด

  คุณตกลงว่า อีททิโก จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการ คุณเข้าใจว่า อีททิโก ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ อีททิโก เป็นผู้ให้บริการและดูแลการทำธุรกรรมของผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม ("ผู้ค้า") อีททิโก ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ค้าใด ๆและไม่รับผิดชอบในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ค้าให้ อีททิโก มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หยุด หรือถอนคุณลักษณะใดๆ ของเว็บ ไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชั่วโมงการให้บริการ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงหรือการใช้งาน หรือความพร้อมของเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ) บนอุปกรณ์ใดๆ หรือบริการการสื่อสารได้ตลอดเวลา อีททิโก ไม่มีภาระหน้าที่ในการ แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ อีททิโก ไม่ต้องรับผิดชอบในการให้การสนับสนุน การแก้ไข ข้อผิดพลาด การปรับปรุง การอัพเกรด และ / หรือการปรับปรุงของเว็บไซต์ใดๆ

 10. การปกป้อง

  คุณยินยอมที่จะ ปกป้อง คุ้มครอง อีททิโก จากความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้ง ค่าทนายความที่เกิดขึ้น จากการใช้เว็บไซต์ของคุณ อีททิโก ขอสงวนสิทธิ์ที่ค่าใช้จ่ายของตน ที่จะถือว่าการปกป้องและการควบคุมเรื่องอื่นๆ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคุณ ไมว่าในกรณีใด คุณจะให้ความร่วมมือกับ อีททิโก ในการถือสิทธิการปกป้องใด ๆ

 11. อนุญาโตตุลาการ และเขตอำนาจศาล

  ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก ที่เกี่ยวข้องกับ หรือ เชื่อมต่อกับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ การใช้ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ อีททิโก ใด ๆเหล่านี้ จะได้รับการอ้างถึงและแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการ ภายใต้กฎของ อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ ("กฎ SIAC") โดยคณะอนุญาโตตุลาการสามท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎ ของ SIAC โดยสถานที่ในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการคือสิงคโปร์ และภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษ ข้อพิพาท จะได้รับการตัดสินระหว่างฝ่ายที่มีชื่อแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ตัวแทนใดๆ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดของการให้บริการ เหล่านี้ ในขอบเขตที่คุณมี ในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามในมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาใด ๆ ของ อีททิโก, อีททิโก ขอสงวนสิทธิที่จะหาการแก้ไขอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในศาลใด ๆ ในสิงคโปร์และคุณ ยินยอมให้ตัดสินข้อพิพาทในเขตอำนาจและสถานที่พิเศษในศาลดังกล่าว

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

เข้าสู่ระบบ

หรือ